Posted by admin on July - 3 - 2018 | Comments Off

Wyrób opakowań przynależy do czynności znacznie bardziej trudnych. Na rynku wyróżnia się rozmaite typy zapakowań. Do najbardziej znanych należą opakowania z tektury, szkła oraz metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy używa się włókna ścieru drzewnego i makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, jaka jest w następnej kolejności dostarczana do firm zajmujących się produkcją zapakowań tekturowych. Przy produkcji zapakowań ze szkła przydatny jest piasek i stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero potem jest możliwe produkowanie zapakowań szklanych. Wiele odbywa się naturalnie w hucie. Odważa się tam właściwie dobrane surowce. Gdy już otrzyma się skończony zestaw transportuje się go do dobrych zbiorników. Później następuje topienie szkła w nadzwyczaj wysokiej temperaturze, czyli stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Gdy uzyska się w ten sposób masę jednorodną wolno przystąpić do formowania. Nadaje się masie odpowiedni kształt i schładza się. Przydaje się też plastik i tworzywa sztuczne – Rynek tworzyw sztucznych. W ten sposób uzyskać można butelkę czy słoik, jaki nadaje się do sprzedaży.

Comments are closed.